ATBALSTA
 
 
 
 
 

PALDIES

Cilvēkiem Latgalē:
Jānis Čačka
Antonija Subatoviča
Helēna Voronko
Mairita un Ivo Folkmaņi

Dalībniekiem Nīderlandē:
Leeuw Beijdorff
Marloes Straus
Petra Branderhorst
Alexander Veldhuijzen
Dirk Vonk
Henk Vonk
Piet Vonk

Dalībniekiem no Limbažiem:
Mārtiņš un Zaiga Treimaņi
Astrīda Pauliņa
Andis Ozols
Jānis Simsons
Aina Rudzīte un Ilga Grīnberga
Egīls Amoliņš
Aija un Visvaldis Ecenieki un muzejam “Rumbiņi”
Viesturs Krilovs un “Limbažu Piens”
Angelo Frozio

Praktiskā palīdzība:
RIXC (komunikatīvā un tehniskā palīdzība)
Gili Crouwel (menedžments)
Dāvis Bojārs (datortehnika)
Agrita Ozoliņa (finanses)
Marika Kozlovska (menedžments)
Marian van Eupen (Itāļu valoda)
Aivars Dobriņins (GPS ieraksti)
Derek Holzer (skaņas montāža)
Henk de Haas - Beam Systems (konsultācijas tehniskos jautājumos)
Aske Hopman (konsultācijas tehniskos jautājumos)
Marianne Plas (tekstu redakcija holandiski)
Inta Rozenvalde (tekstu redakcija latviski)
Javjer Garcia (pavārs)
Miķelis Putrāms (radio objekta dizains)
Zaiga Putrāma (auto transports)
Mari Shields (angļu tulkojums un tekstu redakcija)
Adinka Tellegen (naktsmājas)
Jeroen Timmer (foto un menedžmenta asistents)
Cornel Bierens (teksti katalogam)
Leo Cahn (radio objekta izgatavošana)
Miks Meīitis (ekspozīcijas iekārtojums)
Ivar van Bekkum (grafiskais dizains)
Wim Pijnacker (finansu konsultants)
Hanno Lans Productions - (instalācijas objekta montāža un demontāža)
Gerbrand Oudenaarden - Engage! Tactical Media (tehniskais asistents)
Stephanie Yagoubi (Den Bosch ekspozīcijas vadītāja un tulks)

Informācijas atbalsts un padomdevēji:
Leo Bosch
Aleksejs Krivenko un “Krāslavas Sausā Piena Kombināts”
Tom Bouma
Nico Bink
Marietta de Bruine
Sergejs Timofejevs
Edwars mac Gillavry
Ieva Upmane
Rasa Šmite
Signe Pucena
Carl Bjorsmark
Kristīne Briede
Marc Tuters
Marko Peljhan
Andre Hamete
Jan Harthold
Marijke Hoogenboom
Sara Kolster
Gerard Korrel
Fre Meijer
Vanessa Reed
Gert Stiekema
Irisa Daina
“Forums”
“Kūlenis”