DEELNEMERS
Alexander Veldhuijzen
Marktkoopman. Hij kent de smaak van al zijn vaste klanten, en laat ze altijd weer een stukje kaas proeven. Op deze manier lukt het hem iedereen tot een prettige kaas-aankoop te verleiden.


"Op de rotonde ben ik heel zachtjes gegaan, want 's zaterdags heb ik een volgeladen aanhanger bij me
Wacht eens even Alexander, ik zie hier die puntjes naar links gaan. Hoe zit dat?
Op Zaterdagochtend rijdt er geen hond op de weg... Dus dan kijk ik gewoon wat het snelst is...
Een bekend predikant, Wilhelmus a Brakel, heeft jullie project eigenlijk heel mooi onder woorden gebracht:
Zo gij aan tafel zit om te eten, is het niet het geheele gebouw van hemel en aarde bezig geweest u die te dekken? Wat eene ontelbare menigte van menschen hebben u daarin gediend, die aan de tafel, het brood, vleesch, aardvruchten, wijn, bier, gearbeid hebben. Ziet daar de goede hand
van uwen Vader, die gaf het vogeltje of dier of visch het leven, die zond menschen uit die het vangen en naar uw huis brengen, al is't duizend mijlen van uw woonplaats afgelegen.
Deze man heeft van 1635 tot 1711 geleefd, maar het is een hele actuele tekst.
Dat is mooi!"